08 Tue
10:00—11:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
12:30—13:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
16:00—17:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
18:00—20:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
09 Wed
10:00—11:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
12:30—13:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
16:00—17:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
18:00—20:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
10 Thu
10:00—11:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
12:30—13:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
16:00—17:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
11 Fri
10:00—13:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
18:00—20:30
Sala Sasoiko
In person & Online
Free
12 Sat
10:00—12:00
Sala BBK
In person & Online
Free
12:30—14:00
Sala BBK
In person & Online
2.50€
13 Sun
10:00—12:00
Sala BBK
In person & Online
Free
12:30—14:00
Sala BBK
In person & Online
2.50€

Open science to make a change